Skip to main content

BSM3_36-38-1BSM3_36-38-2BSM3_36-38-3

 

„Obserwujemy i doświadczamy na co dzień, jak technologia dyktuje znaczące zmiany w gospodarce światowej. Odwieczna chęć zwiększania przychodów i obniżania kosztów przekierowała uwagę zarządzających z tradycyjnych modeli biznesowych do tych zwinnych i cyfrowo
zaawansowanych. Tak gwałtownie zmieniający się krajobraz biznesu w połączeniu ze zmianami
regulacyjnymi powoduje, że firmy, szukając rozwiązań zapewniających ciągle wyższą jakość przy
ciągle obniżanych kosztach coraz częściej prześwietlają swoje praktyki biznesowe, aby zarządzić
ryzykiem swoich działań lub ich brakiem. Rok 2018 nie należał do najłatwiejszych, a przyszłe
lata przyniosą kolejne wyzwania biznesowe związane z nowymi zmianami regulacyjnymi. Jednak
firmy, które już dziś sprawnie zarządzają procesem zapewniającym weryfikację zgodności działań spółki z regulacjami, z jednej strony obserwują korzyści, wynikające z minimalizacji ryzyka
wystąpienia kar czy nadszarpnięcia wizerunku, z drugiej zaś są bardzo dobrze przygotowane na
nadchodzące i częste zmiany w regulacjach.”

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy