Ministerstwo Finansów udostępniło nową stronę internetową, na której będzie publikować bieżące raporty i statystyki dotyczące sytuacji makroekonomicznej oraz prognoz makroekonomiczno-fiskalnych.

 

Raporty o sytuacji makroekonomicznej od MF pokazują dane statystyczne z polskiej gospodarki, podzielone na 12 głównych wskaźników: PKB, Przemysł, Budownictwo, Sprzedaż Detaliczna, Ceny, Bezrobocie rejestrowane, Zatrudnienie i płace, Wyniki przedsiębiorstw, Rynek finansowy, Procesy pieniężne, Wyniki banków i Pozycja Zewnętrzna. Każdy z nich jest również rozbity na wykresy pokazujące szczegółowe analizy dotyczące danego wskaźnika.

 

Prognozy makroekonomiczno-fiskalne pokazują wartości dla Polski oraz porównują je z innymi państwami, głównie w ramach UE. Dostępne dane zostały podzielone na 3 części:

  • pulpit główny – zawiera najważniejsze dane oraz prognozy Komisji Europejskiej dla Polski;
  • porównanie prognoz makroekonomiczno-fiskalnych –przedstawia porównania prognoz Ministerstwa Finansów i innych instytucji krajowych oraz międzynarodowych dla Polski;
  • Polska na tle innych krajów – porównuje dane różnych państw, bazując na informacjach z unijnej bazy danych (Ameco).

 

Jak informuje resort finansów, dane mają być na bieżąco aktualizowane oraz ogólnodostępne pod adresem: Raporty makroekonomiczne i fiskalne – Ministerstwo Finansów – Portal Gov.pl (www.gov.pl).

© 2015 Banach Outsourcing Sp. z o.o. | Realizacja: Borbis Media

logo-footer

Połącz się z nami: