We wtorek 19 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie przedłużające pomoc dla firm, które ucierpiały na skutek pandemii. Tarcza 6.0, dotychczas obejmująca tylko listopad, będzie dostępna również za grudzień 2020 roku oraz styczeń 2021. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 lutego.

Jeśli masz jakieś pytania z zakresu nowych regulacji lub potrzebujesz wsparcia dotyczącego finansów i księgowości, skontaktuj się z nami >> 

Dla kogo Tarcza 6.0?

Lista dotychczasowych kodów PKD przedsiębiorstw objętych tarczą została wydłużona o 6 pozycji:

55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
79.11.A działalność agentów turystycznych,
79.12.Z działalność organizatorów turystyki,
52.23.Z działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy.

Najprawdopodobniej jednak wsparcie za grudzień nie obejmie handlu, ponieważ w tamtym miesiącu handel nie był zamrożony.

Przedsiębiorstwa spełniające odpowiednie wymogi będą mogły dalej składać wnioski o:

  • dopłaty do świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • wypłatę postojowego,
  • dotację wysokości 5 tysięcy złotych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności,
  • zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za styczeń 2021 lub okres od grudnia do stycznia 2021 r.

O Tarczy 6.0 możesz również przeczytać TUTAJ

© 2015 Banach Outsourcing Sp. z o.o. | Realizacja: Borbis Media

logo-footer

Połącz się z nami: