Skip to main content

Ministerstwo Finansów ogłosiło dziś, tj. 22 marca 2021, decyzję o przedłużeniu terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok. Ze względu na liczne postulaty przedsiębiorców i księgowych prace nad rozporządzeniem dotyczą również jednostek sektora prywatnego oraz finansów publicznych, a nie jak informowano jeszcze w zeszłym tygodniu,  tylko organizacji non-profit.

Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało już w Dzienniku Ustaw odpowiednie  Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. 

Sprawozdania finansowe – wydłużenie terminów o miesiąc? | Banach Outsourcing

Termin składania sprawozdań finansowych

Ustawowy termin składania sprawozdań finansowych, dla jednostek z rokiem obrotowym zgodnym z kalendarzowym, mija już 31 marca 2021 r. Rozporządzenie dotyczące przedłużenia tego terminu, jak informuje Ministerstwo Finansów, jest już na końcowym etapie procesu legislacyjnego.

Potrzebujesz wsparcia dotyczącego finansów i księgowości, czy sporządzenia sprawozdania finansowego, skontaktuj się z Banach Outsourcing >>

Rozporządzenie Ministerstwa Finansów

Ze względu na trudną i dynamiczną sytuację związaną z COVID-19 Ministerstwo Finansów przedłuży termin na sporządzenie sprawozdań finansowych przez:

  • jednostki sektora prywatnego oraz organizacji non-profit o 3 miesiące,
  • jednostki sektora finansów publicznych o 1 miesiąc.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy