Ministerstwo finansów chce uszczelnić system podatkowy, tak aby firmy i osoby fizyczne, które zarabiają w Polsce, w Polsce też płaciły podatki. Przy okazji wprowadza zapisy, które uderzają w konkretne grupy podatników. We wrześniu Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym…

Jak konstruować zapisy umowne podczas pandemii? Rozwiązaniem dla przedsiębiorców może być „niezawiniona niemożności spełnienia świadczenia” Jednym z problemów, z którym przedsiębiorcy mogą się borykać w czasach pandemii może być jej wpływ na możliwość wywiązania się z dotychczasowych zobowiązań, podjętych w zupełnie innych okolicznościach rynkowych. Pandemia COVID-19, niewątpliwie siła wyższa, czyli sytuacja niezależna od działań osoby podejmującej zobowiązanie,…

© 2015 Banach Outsourcing Sp. z o.o. | Realizacja: Borbis Media

logo-footer

Połącz się z nami: