Członkowie zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mają szerokie uprawnienia, jeśli chodzi o działanie w imieniu spółki, jednak nie każdy pamięta, że ciąży na nich również odpowiedzialność za jej nieuregulowane zobowiązania. W Kodeksie spółek handlowych przyjęto, że odpowiedzialność za nie ponosi spółka, a nie wspólnicy czy zarząd. Mimo to prawnie zostały określone pewne sytuacje, gdy…

© 2015 Banach Outsourcing Sp. z o.o. | Realizacja: Borbis Media

logo-footer

Połącz się z nami: