Skip to main content

Termin na złożenie informacji o danych do ustalenia indywidualnej składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny rok składkowy mija 1 lutego, tj. w najbliższy poniedziałek. Dotyczy okresu od kwietnia do marca następnego roku.

Kogo dotyczy ZUS IWA?

Informacja ZUS IWA dotyczy przedsiębiorców, którzy spełnili warunki określone w przepisach:

  • byli zgłoszeni nieprzerwalnie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 + co najmniej jeden dzień w styczniu 2021 roku jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe;
  • w 2020 roku zgłosili do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób;
  • 31 grudnia 2020 roku byli wpisani do rejestru.

Jakie informacje zawiera IWA?

W dokumencie należy zawrzeć informacje:

  • o rodzaju prowadzonej działalności według kodu PKD (może on wpłynąć na stopę procentową składki);
  • liczbie osób ubezpieczonych oraz liczbie zatrudnionych w warunkach zagrożeń;
  • o poszkodowanych w wypadkach przy pracy, jakie miały miejsce w roku, za który jest składana IWA.

Formularz ZUS IWA składa się w formie, w jakiej zostały przekazane dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe) – papierowej lub elektronicznej. Wzór formularza dostępny jest na stronie zus.pl.

Zobacz jak

możemy Ci pomóc

Harmonia

KSIĘGOWO

PODATKOwa

Kompleksowa

Zobacz jak pomagamy

Spokój

płacowo

- kadrowY

Kompleksowy

Zobacz jak pomagamy